درباره

با توجه به اینکه خط تولید دی کلسیم فسفات در شرکت گوهر شیمی ماهان به روش رسوبی می باشد ، محصول تولیدی دارای بیشترین درصد جذب و کمترین نا خالصی نسبت به سایر محصولات مشابه موجود در بازار است. در روش تولید معمول، اسید فسفریک صنعتی مستقیما با کربنات کلسیم واکنش داده، سپس خمیر حاصله خشک و دانه بندی می شود. در نتیجه تمام ناخالصی ها، از جمله فلزات سنگین موجود در اسید مصرفی، متاسفانه مستقیما به محصول نهایی ( دی کلسیم فسفات ) منتقل می شود.در صورتی که در روش تولیدی این شرکت، اسید فسفریک رقیق با کربنات کلسیم واکنش داده و رسوب حاصله فیلتر و مجددا شستشو داده می شود.لذا ناخالصی ها در محلول اولیه باقی خواهند ماند و محصول نهایی دارای بالاترین درصد جذب و کمترین ناخالصی خواهد بود.